Переглянути всі підручники
<< < 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>

 

словник термінів і понять

А

Абстрактне мистецтво, абстракціонізм - один із напрямів образотворчого мистецтва XX ст., основою якого є свідома відмова від зображення реального світу.

Агропромисловий комплекс (АПК) - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її промислову переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Авансування - виділення грошових сум у рахунок майбутніх платежів за виконані роботи, надані послуги.

Акція - цінний папір, що свідчить про участь його власника у капіталі акціонерного товариства і надає право на одержання певної частини щорічного прибутку.

Акредитація вузів - передбачена законом процедура визначення статусу вищого закладу освіти та освітньо-професійного рівня підготовки фахівців, який він здійснює.

Альтернативні вибори - вибори, під час яких до виборчого бюлетеня внесено кілька кандидатур.

Амортизація - часткове перенесення вартості основних фондів через їхню зношуваність на виготовлений за їх допомогою товар.

Б

Блок виборчий - угода між кількома політичними партіями про спільне висунення кандидатів на виборах у законодавчі та виконавчі органи влади.

Буржуазні націоналісти - політичний ярлик часів соціалізму щодо тих, хто виступав за збереження національної мови, культури, звичаїв, історичних традицій рідного народу. Бюджет державний - виражений у грошових сумах план майбутніх доходів і видатків держави, який складається і затверджується щороку.

В

Вето - спротив, заперечення; привілей глави держави, який дозволяє йому відкинути ухвалений парламентом закон чи призупинити його чинність до внесення парламентом у законному порядку поправок.

Вільна економічна зона - певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств.

Волюнтаризм - соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об'єктивними законами історичного процесу, суб'єктивними бажаннями й довільними рішеннями осіб, які здійснюють її.

 

Переглянути всі підручники
<< < 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
Сайт создан в системе uCoz