Переглянути всі підручники
<< < 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 > >>

 

з

Закупівельна ціна - ціна, яку держава чи приватні споживачі сплачують за сільськогосподарську продукцію.

І

Інтеграція економічна - процес зближення економік ряду країн, їхня співпраця.

Інтенсивний розвиток економіки - шлях розвитку, за якого зростання обсягів суспільного виробництва відбувається за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації і управління, ефективного використання технічних, матеріальних і людських ресурсів. Інфляція - переповнення грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їхнє знецінювання, зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, падіння реальної заробітної плати.

Інфраструктура - комплекс виробничих і невиробничих галузей економіки, які забезпечують умови для нормального функціонування суспільства (зв'язок, транспорт, шляхи сполучення, соціально-культурні, освітні, медичні заклади).

К

Капіталовкладення - кошти, що направляються на відтворення основних фондів; будівництво, розширення і реконструкцію підприємств, здійснення технічного прогресу в галузях народного господарства, на спорудження житлових будинків, шкіл, лікарень, інших об'єктів соціального призначення. Карткова система - система розподілу продуктів, товарів та послуг за картками, що диференційовано видаються державою різним категоріям населення.

Комерціалізація торгівлі - орієнтація торгівлі не на державні дотації та закупівлю товарів, а на одержання прибутку за рахунок поліпшення рівня обслуговування населення. Корпоратизація - створення товариств, спілок, об'єднань на основі комерційних виробничих та інших інтересів. Корупція - підкуп державних і політичних діячів. Корумпований - продажний, підкуплений. Космополітизм - теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії Батьківщини, свого народу, національної культури, політики.

Л

Лібералізація політичних структур - створення умов для рівної, вільної діяльності політичних партій, організацій різних орієнтацій. Лібералізація цін - зняття жорстких правил формування цін та їхнє погодження з державою, дозвіл на формування вільних цін, що формуються ринком.

 

Переглянути всі підручники
<< < 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 > >>
Сайт создан в системе uCoz