Переглянути всі підручники
<< < 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 > >>

 

В'язень сумління - особа, ув'язнена або іншим чином обмежена у правах за політичні, релігійні або інші переконання, стать чи статус; в'язнем сумління визнають тільки тих, хто не вдавався у своїй діяльності до насильства та не закликав до нього.

Г

Геноцид - злочин, який полягає у вчиненні дій, спрямованих на цілковите або часткове винищення певної національної, етнічної, релігійної чи расової спільноти.

Гіперінфляція - надзвичайно стрімке зростання товарних цін та грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінювання грошової одиниці.

Госпрозрахунок - метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з певною господарсько-оперативною самостійністю підприємств.

Грошова емісія - випуск паперових грошей при недостатній кількості готівки та для покриття дефіциту державного бюджету. Грошова реформа - здійснені державою перетворення в грошовому обігу. В СРСР проведені в 1922-1924; 1947 та 1961 pp. В незалежній Україні - 1996 р.

д

Декларація - заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення положень чи принципів.

Депортація - вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів. Депопуляція - вимирання, чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності. Дефіцит бюджетний - перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету.

Дисидент - особа, що не погоджується з панівною ідеологією. Діаспора - перебування значної частини народу (етнічної спільноти) поза межами країни його походження. Виникає в результаті еміграції.

Е

Екзархат - окрема церковна адміністративно-територіальна одиниця, що має певну самостійність.

Екологічний рух (рух зелених) - виник на початку 70-х років XX ст.; діяльність, спрямована на захист довкілля та раціональне використання природних багатств.

Екстенсивний розвиток економіки - шлях розвитку, пов'язаний з простим кількісним збільшенням випуску продукції за рахунок зростання затрат живої праці, сировини і матеріалів.

Є

Єпархія - церковно-адміністративна територіальна одиниця.

 

Переглянути всі підручники
<< < 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 > >>
Сайт создан в системе uCoz